hero

Protecția datelor

Declarație de confidențialitate & Indicații privind Cookie-urile utilizate de noi

Această declarație privind confidențialitatea și cookie-urile se aplică următoarelor site-uri web:

www.bachmann.com, configurator.bachmann.com 

Dacă vizitați pagini în afara acestor site-uri web, vă rugăm să vă informați cu privire la modul în care sunt tratate datele dumneavoastră.


 

Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm că ne vizitați pagina de internet și vă mulțumim pentru interes. Protecția sferei dumneavoastră private în cadrul utilizării paginii noastre de internet este foarte importantă pentru noi, de aceea vă rugăm să luați la cunoștință următoarele informații privind modul de prelucrare al datelor dumneavoastră cu caracter personal:

1.   Organism responsabil și contact

Organismul responsabil în sensul Regulamentului general de protecția datelor (RGPD) este:

Bachmann GmbH
Ernsthaldenstr. 33
70565 Stuttgart | Germania

Tel. +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
info@bachmann.com

o companie a grupului BACHMANN.

În legătură cu constatarea drepturilor dumneavoastră, pentru notificarea unor incidente legate de protecția datelor, precum și sugestii și reclamații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru revocarea acordului dat de dumneavoastră vă recomandăm să vă adresați împuternicitului nostru extern pentru protecția datelor:

Kirchhoff Datensysteme Services GmbH & Co.KG
Vollbrachtstraße 17
D-99086 Erfurt
datenschutz@bachmann.com 

2.   Domeniu de aplicare

Această declarație de confidențialitate se aplică pentru pagina noastră de internet ce poate fi accesată sub domeniul https:// bachmann.com/ („pagina de internet“). Ea nu este valabilă pentru ofertele de pe internet (de la noi sau de la terți prestatori) către care se direcționează printr-un link pe pagina de internet.

3.   Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Se consideră a fi identificabilă o persoană fizică ce poate fi identificată direct sau indirect, în special prin alocarea unui identificator precum un nume, un număr de referință, date legate de locație, un identificator online sau în baza uneia sau mai multor trăsături speciale. Aceste trăsături speciale sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice. Între acestea se numără informații precum prenumele și numele, adresa dumneavoastră și adresa de e-mail, numărul dumneavoastră de telefon sau data dumneavoastră de naștere.

4.   Prelucrarea datelor și principii legale

Vizitarea paginii noastre de internet este posibilă în principiu fără oferirea de date cu caracter personal. Colectăm, prelucrăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pe pagina noastră de internet după cum urmează:

4.1   Date la vizitarea paginii noastre de internet

În cadrul vizitării paginii noastre de internet se prelucrează, din motive tehnice, datele menționate la punctul 5. Această prelucrare se referă la interesul nostru îndreptățit (art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD) de a realiza comunicarea. Pornim de la premisa că acest lucru este și în interesul dumneavoastră, întrucât această pagină de internet nu poate fi afișată fără această comunicare. Puteți să revocați prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop oricând, fără comunicarea de motive, cu efect pentru viitor. Vă atragem atenția că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la deschiderea paginii de internet se poate realiza și după opoziție, întrucât din motive tehnice nu este posibilă setarea generală sau pentru utilizatorii individuali ai paginii de internet. În acest sens, există motive obligatorii de protecție pentru prelucrare, acestea prevalând în fața intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. Dacă doriți să împiedicați prelucrarea descrisă, vă rugăm să nu mai deschideți pagina noastră de internet.

4.2   Ștergerea datelor și durata stocării acestora

Datele dumneavoastră cu caracter personal se șterg sau se blochează imediat ce scopul salvării este atins. Vă rugăm să aveți în vedere că în baza unor termene legale de păstrare s-ar putea să fim obligați să stocăm anumite date pe perioada intervalului de timp prevăzut în lege. O blocare sau ștergerea datelor se realizează și dacă expiră un termen de stocare prevăzut de normele menționate, indiferent dacă necesitatea privind salvarea datelor în continuare se menține pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

4.3   E-mailul dumneavoastră de contact

Dacă ne contactați (de ex., prin e-mail), datele dumneavoastră personale pe care ni le comunicați în cadrul e-mailului vor fi salvate și prelucrate de către Bachmann GmbH. Aceste date vor fi salvate și utilizate exclusiv pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră, respectiv pentru contactarea și pentru administrarea tehnică legată de aceasta. Prelucrarea acestor date se realizează pentru îndeplinirea unui contract sau unor măsuri precontractuale (art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD), respectiv prelucrarea este și în interesul nostru îndreptățit, fără să prevaleze interesul dumneavoastră opus, întrucât prelucrarea acestor solicitări este în interesul ambelor părți (art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD). După încetarea prelucrării solicitării ștergem datele care vă aparțin, respectiv le păstrăm atât cât prevăd termenele legale, statutare sau contractuale de păstrare, sau până când este necesară o stocare prelungită în vederea constatării, exercitării sau apărării de drepturi legale.

4.4   Comenzi legate de materiale informaționale

Dacă ne solicitați materiale informaționale, noi vă prelucrăm datele în vederea realizării acțiunii dorite de dumneavoastră (de ex., livrarea catalogului nostru general), fie direct sau prin intermediul unor terți mandatați în acest sens.

Datele dumneavoastră vor fi salvate atâta timp cât este prevăzut în cadrul termenelor legale de păstrare.

4.5   Înscrieri la evenimente

Dacă sunteți interesați și vă înscrieți la noi în legătură cu un eveniment, vă prelucrăm datele fie direct, fie prin intermediul prestatorilor mandatați de noi, în vederea organizării, desfășurării și urmăririi evenimentului.

Înscrierea se realizează în cadrul procedurii Double Opt-in. După introducerea datelor dumneavoastră primiți un cod personal de verificare care se folosește în vederea înscrierii.

Pentru desfășurarea evenimentului transmitem datele de la dumneavoastră, după caz, referenților (în vederea verificării participanților/a prezenței) sau partenerilor noștri cu care cooperăm. Datele dumneavoastră vor fi salvate atâta timp cât este prevăzut în cadrul termenelor legale de păstrare.

4.6   Date pentru abonarea la buletinul informativ

Dacă doriți să vă abonați la buletinul nostru informativ, datele dumneavoastră cu caracter personal (ca de ex., nume, adresă, firmă și adresă de e-mail) sunt salvate și prelucrate de Bachmann GmbH în scopul trimiterii buletinului informativ. Prelucrarea acestor date se face cu aprobarea dumneavoastră (art. 6 alin. (1) lit. c) RGPD), respectiv se realizează în vederea îndeplinirii contractului (art. 6 alin. (1) lit. b) RGPD). În acest caz vă trimitem în mod regulat informații publicitare privind produsele, noutățile, evenimentele, promoțiile pentru diverse categorii de produse din cadrul ofertelor noastre.

Servicii de transmitere: Pentru transmiterea buletinului nostru informativ, precum și pentru toate serviciile noastre de informații folosim Maileon, iar datele menționate aici nu sunt transmise către terți. MAILEON", un serviciu al companiei XQueue GmbH, Christian-Pleß-Straße 11-13, 63069 Offenbach am Main, Germania. Maileon folosește așa-numitele „cookies”, fișiere text care se salvează pe calculator și care permit o analiză a utilizării buletinului informativ de către dumneavoastră. Informațiile privind utilizarea buletinului informativ obținute prin intermediul cookie-urilor (inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt extrase și trimise la un server din Germania. Buletinele informative conțin semnalizatoare web. Acestea sunt grafice în miniatură care ne permit să identificăm dacă buletinul informativ a fost deschis de dumneavoastră sau nu. În cadrul acestei accesări se colectează întâi informații tehnice, precum informații privind browserul și sistemul dumneavoastră, despre aparatul final utilizat și despre clientul de corespondență, cât și adresa dumneavoastră IP și momentul accesării. Aceste informații se folosesc în vederea îmbunătățirii tehnice a serviciilor prin intermediul datelor tehnice sau al grupelor-țintă și al comportamentului de citire prin intermediul locurilor lor de accesare (care pot fi stabilite cu ajutorul adresei IP) sau al perioadelor de accesare. Printre colectările statistice se numără și constatarea dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise, pe ce linkuri se face clic și dacă este realizată cu succes distribuirea e-mailurilor. În plus, se înregistrează durata de citire, acest lucru realizându-se doar pe bază de grupe-țintă. Aceste informații pot fi atribuite, de altfel din motive tehnice, destinatarilor individuali ai buletinului informativ, dar nu ține nici de preocupările noastre, nici de cele ale XQueue să supraveghem utilizatori individuali. Evaluările ne servesc mai mult să identificăm obișnuințele de lectură ale utilizatorilor noștri și să ne adaptăm conținuturile la acestea sau să transmitem conținuturi diferite în funcție de interesele utilizatorilor noștri. Pentru a vă putea transmite un buletin informativ adaptat este necesară o aprobare de tracking explicită. Dacă v-ați dat acordul, prin acest fapt declarați că sunteți de acord ca în baza datelor dumneavoastră să se creeze un profil personalizat de utilizator, pentru a adapta mai bine pagini de internet și buletine informative privind produsele, serviciile și tendințele de piață la nevoile dumneavoastră. Prin acest fapt XQueue GmbH vă poate transmite informații care corespund intereselor dumneavoastră specifice. În plus sunteți de acord ca modul dumneavoastră personal de comportare în utilizarea paginilor de internet și în legătură cu toate e-mailurile XQueue GmbH să fie înregistrat prin utilizarea de cookies și de tehnologii de tracking. Vă puteți revoca oricând aprobarea privind crearea unui profil personalizat de utilizator. În continuare vă stă la dispoziție posibilitatea de a revoca aprobarea de tracking în cadrul fiecărui buletin informativ prin folosirea linkului de anulare a trackingului.

4.7   Utilizarea datelor în scopuri publicitare

În scopuri publicitare proprii ne rezervăm dreptul să salvăm în liste rezumative prenumele și numele dumneavoastră, adresa poștală și - dacă am primit aceste date suplimentare de la dumneavoastră în cadrul relației contractuale - denumirea meseriei, a branșei sau a companiei și să le folosim pentru transmiterea de oferte și informații interesante despre produsele noastre. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop face referire la interesul îndreptățit al Bachmann GmbH (art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD) de promovare a produselor și serviciilor. Plecăm de la premisa că și dumneavoastră sunteți interesat în principiu de o astfel de publicitate doar poștală, altfel puteți să vă opuneți salvării și utilizării datelor dumneavoastră în acest scop în orice moment, fără menționarea de motive, cu efect pentru viitor, contactând adresa de contact menționată la punctul 1. Vă ștergem imediat datele pentru publicitatea poștală în cazul unei opoziții, dacă nu se aplică alte principii legale pentru prelucrare sau dacă există termene de păstrare legale, statutare sau contractuale sau dacă este necesară o stocare prelungită în vederea constatării, exercitării sau apărării de drepturi legale.

5.   Date de utilizare

În cadrul fiecărei accesări pe pagina noastră de internet se colectează și se prelucrează pe serverul nostru, din motive tehnice, după caz, adresa dumneavoastră IP și alte date de utilizare (ca de ex., data și ora accesării, numele paginii accesate, cantitatea de date transmise și providerul solicitant). Acest lucru este necesar pentru a realiza modul de comunicare solicitate de dumneavoastră cu pagina noastră de internet.

Date de protocol (fișiere Server-Log/Logfiles)

Providerul paginilor colectează și salvează automat informații în așa numite fișiere Server-Log, pe care browserul dumneavoastră ni le furnizează automat. Acestea sunt:

  • adresa IP și eventual numele gazdei calculatorului solicitant,
  • data și ora accesului,
  • denumirea și URL-ul fișierului descărcat,
  • pagina de internet, de la care se realizează accesarea (URL referrer),
  • browserul utilizat și eventual sistemul de operare al calculatorului dumneavoastră, precum și numele providerului dumneavoastră de acces.

Nu are loc o comparare a acestor date cu alte surse de date, în special alte date cu caracter personal ale utilizatorului. Salvarea temporară a adresei IP în Logfiles este necesară, din motive tehnice, și pentru asigurarea siguranței de sistem, în special pentru identificarea unui abuz. În cadrul acestor scopuri se situează și interesul nostru îndreptățit în legătură cu prelucrarea datelor conform art. 6 alin. (1) pag. 1 lit. f) RGPD. Uneori se salvează identificatori clari în modulele cookie, pentru ca browserul dumneavoastră să poată fi recunoscut la următoarea vizită. Identificatorii nu permit prin acest fapt nicio deducere directă a identității dumneavoastră. Informații cuprinzătoare privind cookie-urile utilizate de noi și despre tehnologiile asemănătoare puteți consulta în directiva noastră privind cookie-urile (a se vedea punctul 7).

Ștergem datele imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În acest sens, adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate.

Prelucrăm informațiile menționate în următoarele scopuri:

6.   Transmiterea datelor cu caracter personal

În principiu nu transmitem către terți niciun fel de date cu caracter personal, decât dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, transmiterea datelor legate de adresă către companiile de expediție în cazul comenzilor), altfel doar în măsura în care este permis în baza prevederilor legale aplicabile sau dacă v-ați dat acordul.

6.1   Uneori suntem sprijiniți în cadrul proceselor noastre comerciale de către furnizorii de servicii (de ex., în vederea pregătirii paginii de internet sau pentru alte servicii IT sau întreținere) care pot intra în contact, după caz, cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceștia prelucrează datele cu caracter personal doar la indicația noastră și doar în sensul scopurilor noastre comerciale. Am obligat prestatorii de servicii prin așa-numite contracte privind prelucrarea comenzilor, acestea asigurând prelucrarea conform indicațiilor de la noi. Prestatorii de servicii primesc acces doar la acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea respectivei activități. Acestor prestatori de servicii le este interzis în mod special să vă prelucreze, respectiv să vă folosească datele cu caracter personal în alte scopuri. 

6.2   Dacă în cadrul unor colectări de date viitoare rezultă alte categorii de destinatari ale datelor cu caracter personal, vă comunicăm acest lucru în momentul colectării acestor date pentru acest scop.

7.   Cookies

Pentru a structura vizitarea paginii noastre de internet în mod creativ și pentru a permite utilizarea anumitor funcții noi folosim cu acordul dumneavoastră așa-numitele cookie-uri pe pagina de internet. Este vorba de fișiere text care sunt salvate pe aparatul dumneavoastră final. Unele dintre cookie-urile utilizate de noi sunt șterse după încheierea sesiunii de browser, deci după închiderea browserului dumneavoastră (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe aparatul dumneavoastră final și ne permit nouă sau prestatorilor noștri de servicii să vă recunoaștem browserul la următoarea vizită (cookie-uri persistente). Mai multe detalii găsiți la https://-bachmann.com/cookie-policy 

8.   Utilizarea instrumentelor de analiză

8.1   Google Analytics

Pagina noastră de internet folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google“). Google Analytics utilizează cookie-uri (a se vedea punctul 7) care se salvează pe calculatorul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii de internet. Informațiile generate de cookie privind utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră sunt transmise de regulă către un server al firmei Google din SUA și sunt salvate acolo. Pe această pagină de internet a fost activată anonimizarea IP, astfel că adresa dumneavoastră IP este scurtată întâi în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state din cadrul convenției, prin intermediul Spațiului Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și este scurtată acolo.

Google va utiliza aceste informații la solicitarea operatorului pentru a evalua utilizarea paginii de internet de către dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile pe pagina de internet și pentru a presta față de operatorul paginii de internet alte servicii legate de utilizarea paginii de internet. Adresa IP transmisă de către browserul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date deținute de Google.

Puteți interzice utilizarea de cookie-uri prin setarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră. În acest caz este posibil să nu puteți utiliza în totalitate funcțiile acestei pagini de internet. În plus puteți interzice înregistrarea datelor create prin intermediul modulelor cookie și referitoare la folosirea paginii de internet de către dumneavoastră (incl. înregistrarea adresei dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând de pe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en suplimentele disponibile de tip add-on pentru browser în vederea dezactivării Google Analytics pentru browserul dumneavoastră actual de internet.

Ca alternativă la suplimentele add-on pentru browser sau în cadrul browserelor pe aparatele mobile, faceți clic pe acest link pentru a interzice înregistrarea prin intermediul Google Analytics pe viitor în cadrul acestei pagini de internet (opt out funcționează doar în browser și doar pentru acest domeniu). În acest sens se va salva un modul cookie de tip opt out pe aparatul dumneavoastră final. Dacă ștergeți modulele cookie din cadrul acestui browser trebuie să faceți din nou clic pe acest link.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați https://www.google.com/analytics/terms/en.html sau https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

9.   Alte aplicații utilizate

Dacă vă oferiți acordul, noi aplicăm pe pagina noastră de internet servicii de retargeting/remarketing și de la furnizori terți în vederea optimizării ofertei noastre. Pe baza unei tehnologii cookie/tracking sunt colectate și evaluate date pentru optimizarea publicității noastre și a întregii noastre oferte online (așa-numitele retargeting/remarketing).

9.1   Google Tag Manager

Din motive de transparență atragem atenția asupra faptului că utilizăm Google Tag Manager pe pagina noastră de internet. Prin acest serviciu tagurile paginii de internet pot fi administrate și integrate pe o interfață. Tagurile sunt mici elemente de cod care servesc, printre altele, la măsurarea comportamentului legat de trafic și de vizitare, la înregistrarea efectelor publicității online și a canalelor sociale, la orientarea remarketingului spre grupe-țintă și la testarea și optimizarea paginilor de internet. Google Tag Manager implementează doar taguri. Aceasta înseamnă: nu se implementează cookie-uri și nu se înregistrează date cu caracter personal.

9.2   Conversion-Tracking Facebook Ads (Facebook Pixel)

Facebook Pixel este operat de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“) în scopuri de retargeting/remarketing. Atunci când vizitați pagina noastră de internet și dacă vă dați acordul în acest sens, prin intermediul Facebook Pixel se realizează o legătură directă între browserul dumneavoastră și serverul Facebook. Facebook primește astfel informația că ați vizitat pagina noastră de internet, iar noi ne putem structura mai eficient activitățile pe Facebook și, de ex., să afișăm contribuții sau anunțuri doar pentru vizitatorii paginii noastre de internet. În plus, prin intermediul Facebook Pixel avem posibilitatea unei analize a utilizării paginii noastre de internet și afișarea de anunțuri legate de conținuturi și oferte care vă pot interesa. Nu folosim funcția „Advanced Matching” din cadrul Facebook Pixel.

Prelucrarea datelor prin intermediul Facebook Pixel se realizează pe baza acordului dumneavoastră și astfel în baza principiilor legale ale art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD. Puteți să interziceți oricând înregistrarea prin intermediul Facebook Pixel și utilizarea datelor dumneavoastră pentru prezentarea de reclame pe Facebook, respectiv vă puteți revoca aprobarea dată, de ex., modificând corespunzător setările dumneavoastră cookie pe pagina noastră. Pentru a seta ce tipuri de anunțuri publicitare vi se pot afișa în cadrul Facebook puteți deschide pagina realizată de Facebook și să urmați acolo indicațiile privind setările legate de publicitatea bazată pe comportamentul de utilizare: www.facebook.com/settings/. Prin intermediul acestui link puteți și să dezactivați funcția de remarketing „Custom Audiences”. Pentru acest lucru trebuie să vă logați pe Facebook. Setările se realizează independent de platformă, adică sunt preluate pentru toate aparatele finale, precum calculatorul de tip desktop sau aparatele mobile. Ca alternativă la aceasta puteți interzice înregistrarea prin intermediul Facebook Pixel dezactivând cele de mai sus. Se va implementa astfel un „opt-out-cookie” care interzice înregistrări viitoare ale datelor dumneavoastră. Modulul opt-out-cookie se aplică doar pentru browserul utilizat și doar pentru pagina noastră de internet, acesta fiind salvat pe aparatul dumneavoastră final. Dacă ștergeți modulele cookie din browserul dumneavoastră, atunci trebuie să implementați din nou opt-out-cookie.

Informații suplimentare despre Facebook Pixel, despre tipul, conținutul, scopurile, principiile legale și posibilitățile de contestare a prelucrării datelor de către Facebook, precum și posibilitățile de setare care vă stau la dispoziție în vederea protecției sferei dumneavoastră private puteți găsi în declarația de confidențialitate de la Facebook pe www.facebook.com/about/privacy/ precum și pe www.facebook.com/business/‌learn/facebook-ads-pixel.

9.3   LinkedIn Insight Tag pentru Analytics & LinkedIn Ads

Cu acordul dumneavoastră utilizăm pe pagina noastră de internet tehnologia conversion tracking, precum și funcția de retargeting a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA. Cu ajutorul acestei tehnologii se afișează anunțuri publicitare personalizate pe LinkedIn pentru vizitatorii paginii noastre de internet. În plus este posibilă întocmirea de rapoarte anonime privind performanța anunțurilor publicitare, precum și informații legate de interacțiunea dintre paginile de internet. Pentru aceasta este integrat tagul LinkedIn Insight în pagina de internet, creându-se astfel o legătură cu serverul LinkedIn, atâta timp cât vizitați această pagină de internet și sunteți în paralel logat în contul dumneavoastră de LinkedIn. Atragem atenția că noi, în calitate de furnizor al paginilor nu avem cunoștință despre conținutul datelor transmise, și nici în legătură cu utilizarea lor de către LinkedIn. Informațiile înregistrate prin tagul LinkedIn Insight referitoare la utilizarea paginii noastre de internet de către dumneavoastră sunt criptate. Modulul cookie este salvat în browserul membrului LinkedIn până când membrul șterge modulul cookie sau până când acesta expiră (data de expirare este de șase luni după ce browserul membrului LinkedIn a încărcat ultima dată tagul Insight).

Prelucrarea datelor se realizează pe baza acordului dumneavoastră și astfel în baza principiilor legale ale art. 6 alin. (1) lit. a) RGPD. Puteți să vă opuneți oricând înregistrării și utilizării datelor dumneavoastră pentru prezentarea de reclame pe LinkedIn, respectiv vă puteți revoca aprobarea dată, de ex., modificând corespunzător setările dumneavoastră cookie pe pagina noastră. Membrii LinkedIn au posibilitatea să se opună funcției conversion tracking de la LinkedIn și să blocheze și să șteargă cookie-urile, respectiv să dezactiveze caracteristicile demografice utilizând linkul www.linkedin.com/psettings/advertising/. În cadrul setărilor de la LinkedIn nu există o opțiune opt-out separată pentru impresii de la furnizori terți sau click tracking pentru campanii care se desfășoară pe LinkedIn, întrucât toate campaniile de bază respectă setările membrilor LinkedIn. LinkedIn Insight Conversion Tool, precum și publicitatea bazată pe interesul dovedit pot fi dezactivate prin opt-out chiar dacă nu sunteți membru, urmând următorul link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

În directiva privind protecția datelor de la LinkedIn pe www.linkedin.com/legal/privacy-policy găsiți informații suplimentare despre colectarea datelor și utilizarea datelor, precum și despre posibilități și drepturi în vederea protecției sferei private.

9.4   Google Ads

Folosim pe pagina noastră de internet „Google Ads” (anterior Google AdWords), un serviciu de la Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda (denumit în cele ce urmează „Google”). Browserul vizitatorului paginii de internet salvează așa-numite „cookies”, fișiere text care se salvează pe calculator și care permit recunoașterea vizitatorului când acesta deschide aceste pagini care fac parte din rețeaua de publicitate de la Google. Pe aceste pagini vizitatorului îi pot fi prezentate anunțuri publicitare care fac referire la conținuturi care au fost accesate anterior de către vizitator pe pagini de internet. Conform propriilor declarații, Google nu prelucrează date cu caracter personal în cadrul acestei proceduri. Se implementează chiar o pseudonimizare, conform informațiilor de la Google.

  • Serviciul este legitimat prin încheierea unui contract între BACHMANN și Google și cu acordul dumneavoastră.
  • Dacă însă nu vă doriți această funcție de la Google, o puteți dezactiva în principiu realizând setările corespunzătoare pe http://www.google.com/settings/ads .
  • Ca alternativă puteți dezactiva utilizarea de cookie-uri pentru publicitate bazată pe interes prin intermediul inițiativei rețelei de publicitate, urmând indicațiile de pe http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
  • Informații suplimentare legate de Google Ads și declarația de confidențialitate de la Google pot fi consultate la: http://www.google.com/privacy/ads/.

10.   Prezența online a Social Media (Facebook, LinkedIn, Xing, Youtube)

Punem în aplicare prezența online cu rețele de socializare menționate mai sus. Acest lucru servește scopului de a comunica cu clienții, persoanele interesate și utilizatorii care sunt activi acolo și ca posibilitate de informare a acestora în legătură cu performanțele noastre.

Atragem atenția că în acest context este posibil ca date ale utilizatorilor să fie prelucrate în afara spațiului Uniunii Europene. Prin acest fapt pot rezulta riscuri pentru utilizatori, pentru că astfel se poate, de ex., ca aplicarea drepturilor utilizatorilor să fie îngreunată.

Scopul și conținutul colectării de date și prelucrarea și folosirea ulterioară a datelor de către rețelele de socializare menționate, precum și drepturile legate de acestea și posibilitățile de setare în vederea protecției sferei private a utilizatorilor pot fi consultate în cadrul indicațiilor privind protecția datelor de la fiecare pagină de internet în parte.

Setări suplimentare și contestații legate de utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor individuale ale fiecărui profil de pe rețelele de socializare. Setările se realizează independent de platformă, adică sunt preluate pentru toate aparatele finale, precum calculatorul de tip desktop sau aparatele mobile.

11.   Utilizarea Social Media Plugins (LinkedIn, Facebook, Xing, YouTube)

În cadrul ofertelor digitale sunt implementate așa-numitele Social Plugins de către rețelele de socializare LinkedIn, Facebook, Xing și YouTube. Cu aceste funcții puteți să împărtășiți conținuturi individuale cu prietenii dumneavoastră în respectivele rețele de socializare, respectiv puteți recomanda aceste conținuturi. În cadrul utilizării acestor Social Plugins se pot colecta date cu caracter personal de către respectiva rețea de socializare după cum este descris în cele ce urmează.

Dacă accesați o ofertă digitală în care este integrat un Social Plugin, rețeaua de socializare formează imediat o legătură directă cu browserul dumneavoastră. Prin acest lucru rețeaua de socializare obține, printre altele, informația că ați vizitat această pagină de internet cu adresa dumneavoastră IP/codul ID al aparatelor utilizate. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă sunteți sau nu logat în cadrul rețelei de socializare la acel moment.

Dacă sunteți logat în același timp în cadrul respectivei rețele de socializare, rețeaua atribuie automat accesarea paginii profilului dumneavoastră. Chiar dacă acționați respectivele Social Plugins și recomandați, de exemplu, articole sau conținuturi, rețeaua de socializare poate atribui aceste informații profilului dumneavoastră. Dacă nu doriți ca rețeaua de socializare să atribuie contului dumneavoastră de utilizator vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet, atunci delogați-vă din respectiva rețea în timpul utilizării ofertei noastre digitale.

Dorim să vă atragem atenția că datele colectate în contextul Social Plugins sunt transferate exclusiv între browserul dumneavoastră și operatorul rețelelor de socializare. Nu avem nicio cunoștință în legătură cu conținutul datelor colectate și cedate. În acest context vă recomandăm să citiți indicațiile actualizate privind protecția datelor ale operatorilor rețelelor de socializare menționați mai jos.

În cadrul ofertelor noastre digitale este integrat plugin-ul de la Facebook (Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlanda). Găsiți directiva de protecția datelor de la Facebook pe www.facebook.com/policy.ph 

Informații privind protecția datelor pe LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Place, Dublin 2, Irlanda) găsiți aici: www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Informații privind protecția datelor pe Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) găsiți aici: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

Informații privind protecția datelor pe YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA) găsiți aici: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

12.   Drepturile dumneavoastră la revocarea, informarea, corectarea, ștergerea și transmiterea datelor

12.1   Dreptul la opoziție

Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal face referire la art. 6 alin. (1) lit. f) RGPD (prelucrarea în vederea păstrării intereselor îndreptățite ale operatorului) aveți oricând dreptul să vă opuneți prelucrării cu respectarea condițiilor menționate în lege, de ex., din motive care rezultă din situația lor specială sau, în cazul prelucrării în scopuri de publicitate directă.

12.2   Dreptul dumneavoastră la revocarea acordului dat

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră îl puteți revoca oricând cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare nu este afectată de acest lucru.

12.3   Dreptul de informare

Aveți dreptul de a solicita informații despre ce date cu caracter personal (nume, adresă etc.) legate de dumneavoastră sunt salvate la noi. Vă rugăm să transmiteți solicitarea în scris utilizând datele de contact de pe această pagină de internet sau către responsabilul cu protecția datelor.

12.4   Dreptul de a depune plângere

Vă puteți exercita dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă:

Locație Baden- Württemberg:

Responsabilul regional pentru protecția datelor și libertatea de informare Baden-Württemberg

Dr. Stefan Brink
Căsuță poștală 10 29 32
70025 Stuttgart

sau:

Königstraße 10a
70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/61 55 41-0
Telefax: 07 11/61 55 41-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

12.5   Dreptul de corectare      

Dacă datele respective nu sunt corecte sau sunt incomplete, atunci puteți solicita oricând corectarea datelor care nu sunt corecte sau completarea datelor care nu sunt complete.

12.6   Dreptul la ștergere

Vă rugăm să aveți în vedere că în baza unor termene legale de păstrare s-ar putea să fim obligați să stocăm anumite date pe perioada intervalului de timp prevăzut în lege. Datele dumneavoastră se vor șterge altfel imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile intenționate sau dacă vă revocați acordul dat și nu mai există nicio obligație legală de păstrare. În cazul înregistrării de date pentru asigurarea prezenței pe internet, acest lucru se înfăptuiește la încheierea respectivei sesiuni.

12.7   Dreptul la restricționare

Persoana vizată are dreptul să solicite de la responsabili restricționarea prelucrării dacă se îndeplinește una dintre următoarele premise:

a. corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, și anume pe durata care îi permite responsabilului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal,

b. prelucrarea nu este legală și persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în locul acestui lucru restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

c. operatorii nu mai au nevoie de datele cu caracter personal pentru scopul prelucrării, persoana vizată are însă nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale, sau

d. persoana vizată se opune prelucrării conform articolului 21 alineatul (1) RGPD, cât încă nu s-a stabilit dacă motivele întemeiate ale operatorilor prevalează în fața celor ale persoanei vizate.

12.8   Dreptul de transmitere a datelor

Aveți dreptul să vi se transmită datele cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție (în baza unei aprobări sau în vederea îndeplinirii contractului) într-un format structurat, uzual și care poate fi citit automat. În continuare puteți să solicitați în acest caz, ca datele să fie transmise unui terț, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

13.   Criptare SSL

Această pagină folosește o criptare SSL din motive de siguranță și în vederea protecției transmiterii de conținuturi confidențiale, ca de exemplu, solicitări, pe care ni le trimiteți în calitate de operator al paginii. O conexiune criptată se recunoaște prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și după simbolul lacătului din linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

14.   Persoane minore

Nici această pagină de internet și nici ofertele nu se adresează persoanelor sub 18 ani. Acestea ar trebui să transmită date cu caracter personal doar cu aprobarea părinților sau a tutorilor legali.

15.   Modificarea declarației de confidențialitate

Prin dezvoltarea constantă a paginii noastre de internet, a ofertelor, precum și a evoluției tehnice, ne rezervăm dreptul să ne adaptăm oricând măsurile de securitate și de protecție a datelor. Vă rugăm astfel să respectați versiunea actuală a indicației noastre privind protecția datelor.

Versiune actuală 23.08.2022

© Kirchhoff Datensysteme Services GmbH & Co.KG


Indicații privind Cookie-urile utilizate de noi

1. Nu este necesar să acceptați cookie-urile pentru a putea utiliza pagina de internet. E posibil însă să existe anumite rubrici și funcții pe pagina de internet pe care să nu le puteți utiliza în acest caz.
În cele ce urmează vă explicăm ce cookie-uri utilizăm, în ce scop prelucrăm datele dumneavoastră în acest sens și cum puteți să vă dați acceptul, respectiv cum puteți să revocați acceptul pe care vi l-ați dat în legătură cu utilizarea de cookie-uri.

2.   În mod concret utilizăm următoarele cookie-uri:

First Party Session Cookies

Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri ce provin de la noi și fac posibilă utilizarea cu ușurință a paginii noastre de internet de către clienții noștri, de exemplu, prin salvarea setărilor făcute (de ex., limba, salvarea conținutului coșului de cumpărături). La finalul unei sesiuni de utilizare a browserului, modulele cookie sunt șterse automat din aparatul dumneavoastră final.

First Party Persistente Cookies

Cookie-urile persistente First Party sunt cookie-uri care provin de la noi și sunt șterse doar după o anumită perioadă de timp.

Nume

Usercentrics

Furnizor

Proprietarul acestei pagini de internet

Scop

Salvează setările vizitatorului care sunt selectate în cadrul Cookie Box de la usercentrics.

Denumire cookie

Klaro

Durată cookie

1 an

Nume

Microsoft Azure Gateway 

Furnizor

Proprietarul acestei pagini de internet

Scop

Asigură distribuția optimă a traficului către diferitele servere pe care este găzduit site-ul BACHMANN. Vizitatorii sunt întotdeauna direcționați către serverul cel mai apropiat de locația lor.

Denumire cookie

ApplicationGatewayAffinityCORS; ApplicationGatewayAffinity

Durată cookie

Va fi ștearsă când părăsiți site-ul.

Cookie-uri statistice

Noi și partenerii noștri analizăm cum este utilizată pagina noastră pentru a veni mai bine în întâmpinarea dorințelor clienților noștri și pentru a putea oferi anumite servicii

Nume

Google Tag Manager

Furnizor

Google Ireland Limited

Scop

Cookie-uri pentru coordonarea modului de tratare a scriptului și a evenimentelor.

Declarație de confidențialitate

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Denumire cookie

_ga,_gat,_gid,_gat_*

Durată cookie

2 ani

Nume

Google Analytics

Furnizor

Google LLC

Scop

Cookie de la Google pentru analize asupra paginii de internet. Generează date statistice despre cum este utilizată pagina de internet de către vizitatori.

Declarație de confidențialitate

https://policies.google.com/privacy

Denumire cookie

_ga,_gat,_gid

Durată cookie

2 ani

Cookie-uri de marketing

Cookie-urile de marketing sunt utilizate de furnizori terți sau de publisheri pentru a afișa publicitate personalizată. Ei fac acest lucru prin urmărirea vizitatorilor în cadrul paginilor de internet

Nume

Facebook Pixel

Furnizor

Facebook Ireland Limited

Scop

Este utilizat de Facebook pentru a afișa o serie de produse publicitare, ca de exemplu, oferte în timp real ale unor agenții de publicitate terțe.

Declarație de confidențialitate

https://www.facebook.com/policies/cookies

Host(s)

facebook.com

Denumire cookie

_fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs

Durată cookie

1 an

Nume

LinkedIn Insight Tag

Furnizor

LinkedIn Corporation

Scop

Cu ajutorul acestei tehnologii putem realiza rapoarte privind performanța anunțurilor noastre de publicitate, precum și informații despre interacțiunea paginilor de internet.

Declarație de confidențialitate

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Host(s)

LinkIn.com

Denumire cookie

 

Durată cookie

6 luni

Setările privind cookie-urile pot fi administrate și șterse în cadrul browserului de pe PC-ul dumneavoastră, respectiv de pe aparatul dumneavoastră final.

Medii externe

Conținuturile de pe platformele video și de pe platformele de social media sunt blocate conform standardelor. Dacă se acceptă cookie-urile de la medii externe accesul la aceste conținuturi nu mai necesită nicio aprobare acordată manual.

Nume

YouTube

Furnizor

Google Ireland Limited

Scop

Se utilizează pentru deblocarea de conținuturi YouTube.

Declarație de confidențialitate

https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy

Host(s)

google.com

Denumire cookie

NID

Durată cookie

6 luni