Menu Menu

Sistem de monitorizare a curentului diferențial BlueNet

Disponibilitate și siguranță maxime

x/n
Imagini
Materiale video

Prin utilizarea monitorizării curentului diferențial pot fi detectate din timp modificări ale nivelului de izolație al unei alimentări cu curent, înainte ca un curent rezidual ridicat, care prezintă un pericol pentru persoane și un pericol de incendiu, să ducă la declanșarea unor organe de protecție.

Acest câștig de timp permite planificarea unor contramăsuri și contribuie la disponibilitatea înaltă a alimentării cu curent,și astfel, a instalației. Datorită unității PDU BACHMANN BlueNet, aceste măsurări ale curentului rezidual au loc nu numai în puncte de măsurare centrale, ci direct la fiecare priză a consumatorilor. Această tehnologie de monitorizare a curentului diferențial dezvoltată împreună cu firma Bender în conformitate cu standardele în vigoare oferă, alături de o granularitate fizică ridicată, un nivel maxim de siguranță și o disponibilitate înaltă. Această tehnologie de măsurare universală monitorizează toate tipurile de curent rezidual în sistemele moderne de alimentare electrică cu surse de alimentare în comutație. De aceea, noua unitate PDU BlueNet cu monitorizarea curentului diferențial este deosebit de adecvată pentru utilizarea în domeniul IT.

O monitorizare permanentă este obligatorie în tehnologia informatică modernă. Dispozitivele de monitorizare continuă reduc efortul implicat de inspecția periodică prevăzută de lege. Conform normei de prevenire a accidentelor (BGV A3), termenele de verificare pentru măsurarea izolației pot fi adaptate prin intermediul unei monitorizări permanente a curentului diferențial în funcție de circumstanțe și cu o reducere a costurilor.

Sistemul de monitorizare a curentului diferențial BlueNet este în măsură să înregistreze curenți diferențiali începând cu 5 mA. În softul BlueNet se pot seta valori de declanșare pentru sistemul de monitorizare a curentului diferențial. O depășire a acestor valori este semnalată în mod sigur de către softul BlueNet. Toate valorile măsurate sunt transmise prin interfața Ethernet către sisteme de monitorizare supraordonate. Un afișaj local din PDU informează suplimentar despre toate valorile măsurate importante.

Astfel se garantează faptul că disponibilitatea alimentării cu curent are absolută prioritate și că în caz de eroare nu are loc o decuplare neașteptată.

Tehnologia BlueNet oferă suplimentar posibilitatea de a instala o rețea master-slave, ceea ce vă ajută pe de-o parte să economisiți costuri de instalare, iar pe de altă parte, să reduceți la un minimum efortul de administrare.

Avantajele dintr-o privire

Siguranță ridicată a persoanelor, exploatării și instalațiilor

 • Detectare timpurie a pierderilor de date și a nefuncționării rețelelor
 • Detectarea curenților reziduali direct la priza consumatorului, pentru o localizare cât mai rapidă a erorii
 • Siguranță preventivă pentru protecția persoanelor împotriva periclitării provocate de curentul electric
 • Defecțiunile și întreruperile neașteptate în exploatare ale dispozitivelor sensibile sunt reduse la minimum
 • Izolațiile defectuoase la instalații și aparate nou instalate sunt detectate imediat
 • Monitorizare permanentă a instalațiilor și a mijloacelor de exploatare
 • Sistemele TN-S sunt monitorizate în privința unor punți N-PE suplimentare nedorite

Rentabilitate ridicată

 • Dispozitivele de monitorizare continuă reduc efortul implicat de inspecțiile periodice
 • Conform paragr. 5 al normei de prevenire a accidentelor BGV A3, termenele de inspecție pentru măsurarea izolației pot fi adaptate în funcție de circumstanțe, dacă se utilizează un sistem de monitorizare a curentului diferențial
 • Fără scoateri din funcțiune și intervenții de service costisitoare și neplanificate

Protecție ridicată împotriva incendiului

 • Curenții reziduali, care prezintă un pericol de incendiu, sunt detectați deja în faza de formare