Menu Menu

Responsabilitatea socială a întreprinderii

Valorile sunt principiul nostru fundamental

 

Deviza noastră este crearea de valori. Valorile se formează prin aprecierea valorii. Valorile generează o identificare, care se reflectă asupra întreprinderii. Aceasta cuprinde produsele, relațiile cu clienții și cooperarea mutuală. Valorile ne permit să ne dezvoltăm cu pasiune pentru atinge nivelul cerut de sarcinile noastre. Aceasta ne conferă curajul de a părăsi căile cunoscute și de a stabili obiective ambițioase. Obiective care pot ridica standardele și pot lărgi orizontul. Valorile reprezintă baza pe care ne putem construi viitorul în mod independent, autonom și cu succes. Noi ne bazăm pe principii etice. Satisfacția durabilă a angajaților noștri este un obiectiv important al întreprinderii și se află în concordanță cu orientarea spre performanță a întreprinderii noastre. Convingerea noastră este că nimic nu satisface oamenii mai durabil decât performanța încununată de succes.

Oamenii de la Bachmann

 

Succesul unei întreprinderi este creat de oameni. Succesul nu rezultă numai dintr-o performanță individuală, ci în principal dintr-o colaborare reușită. Înainte de toate, aceasta se bazează pe o relație de încredere și o comunicare reușită între oameni. Succesul poate fi obținut numai dacă ambele părți sunt capabile să perceapă și să înțeleagă dorințele și nevoile celuilalt. Dorim să-i atragem pe cei mai buni pentru misiunea noastră și să definim noi standarde, prin performanțe de vârf. Calitatea nu se definește numai prin cunoștințe și performanță, ci într-o mare măsură și prin loialitate. Trebuie să ne putem baza mereu unii pe alții.